Úvod věštění pro analytiky a programátory

Nevíte si rady s odhady pracnosti? Selhaly všechny metody určení předpokládaného času stráveného na vývoji softwaru? Trávíte na programování a vývoji aplikace víc času, než si na začáýtku myslíte? Chcete vědět, jak bude probíhat vývoj programu? Podaří se, nebo to bude katastrofa?

Pokud už nevíte kudy kam, pomoci vám může křišťálová koule.

koule.pngK čemu je určena křišťálová koule

 • odhady pracnosti
 • zjištění výsledků programování
 • věštění stavu programátorovy mysli
 • věštění budoucnosti projektu
 • odhad výsledků algoritmů

Úvod do věštění pro programátory

Lidská zvědavost je nekonečná, a přiznejme si, koho z nás alespoň jednou v životě nenapadlo, jaké by to bylo být vševědoucí nebo alespoň koutkem oka nahlédnout do budoucnosti, a na základě těchto informací přesně odhadnout pracnost vývoje projektu. Tato touha je snad stará jako programování samo – už v dávných dobách se lidé snažili nakouknout za bránu času a osudu různými prostředky, třeba analýzou nebo házením kamínků a klacíků, a z tvaru vytvořených obrazců se snažili odhadnout, jak dlouho budou na projektu pracovat. Dnes pravda, v době techniky, je mnoho “modernějších“ způsobů, ale pradávné rituály našemu počínání dávají takový punc tajemna a mnoho lidí se stále vrací k původním a klasickým způsobům věštění.  Věřme, že se nám podaří posílit naši senzibilitu vůči jemným vibracím událostí, které pronikají prostorem, jak z budoucnosti, tak z minulosti, a na tomto základě poodhalíme alespoň kousek závoje halícího mystickou bránu, za kterou se nachází přesný odhad pracnosti.

 

Věštění doby pracnosti pomocí křišťálové koule

Tento způsob odhalování pracnosti (doby) vývoje projektu (programu) v křišťálové kouli je znám v Evropě již od 5 století našeho letopočtu, ovšem časem byl vytlačen a zapomenut, zejména díky církvi, která začala tuto praktiku stejně jako mnohé jiné spojovat s čarodějnictvím a trestat inkvizicí!

Věštění z křišťálové koule funguje na principu vidin vyvolaných v podvědomí mozku, které se objevují při zklidnění mozkové činnosti, které způsobuje soustředění a koncentrace, například při pohledu do křišťálové koule, nebo do kouře vycházejícího z přehřátého procesoru a podobně. Dá se to přirovnat ke snům, které člověk „vidí“, když jeho mozek přejde do útlumu, a navodí se v něm stav alfa. Zkrátka v té chvíli se do činnosti zapojí místo vědomí podvědomí, které nám zjeví vidiny v něm obsažené. Naše podvědomí je součástí takzvaného globálního vědomí (neboli Akáši – éterické kronice všeho dění světa), a tudíž nám může takto zprostředkovat i vizi budoucích či minulých událostí. Samozřejmě záleží, jak je kdo pro vnímání těchto jevů citlivý, dle toho se také může lišit schopnost vizí, a hlavně úspěšnost a přesnost interpretace obrazů zjevených při pohledu do koule. Z tohoto pohledu je výraz „věštění z koule“ poněkud zavádějící, neboť v kouli jako takové se žádné jevy nezobrazují, to nás klame pouze náš rozum, který nám ukazuje vize v mozku podvědomí, které se otevřelo díky zklidnění a koncentraci na křišťálovou kouli. Dá se to přirovnat k již zmíněnému spánku, nebo meditaci, při které lze taktéž spatřit různé výjevy, a to i bez koule, pouze za pomocí koncentrace.

Pravdou však zůstává, že při meditaci samotné nás snadněji budou rozptylovat rušivé vjemy a neposlušné myšlenky, ovšem při koncentraci na něco, se toto značně omezí, neboť je snadnější se na pět minut přimět soustředit na „něco“, než naopak dokázat nemyslet na „nic“. Z tohoto poznatku však vyplývá jedna velká výhoda, a to, že kvěštění z kouleani tak nezáleží na kouli, jako na vás. Ať už se rozhodnete pro kouli jakoukoliv, měla by splňovat jistá kritéria. Každopádně by měla být přiměřeně veliká (přibližně okolo 10 cm), měla by být naprosto hladká, bez prasklin, bublinek a kazů, se zcela hladkým povrchem. Toto je důležité především pro začátečníky, pokročilejší věštci s vycvičenou obrazotvorností se již nenechají tak snadno rozptýlit například narušeným povrchem koule.

Věštění se doporučuje na vhodném klidném místě, nejlépe ve vysvěceném kruhu, nebo na obřadním oltáři.

Postup věštění doby pracnosti vývoje projektu pomocí křišťálové koule

Je třeba zajistit, aby vás nikdo nerušil, a nedoporučuje se přítomnost více jak dvou dalších programátorů nebo analytiků, kteří by od vás měli sedět vzdáleni minimálně na délku paže. Koule by měla vždy ležet na tmavém sametu (tlumí odrazy okolního světla), buď na obřadním stolku, podstavci nebo ve vašich dlaních. Odstraňte z dosahu zařízení, které vysílají modrozubé paprsky či paprsky typu wíí-fee.

Je vhodné k obřadu zapálit třeba kadidlo nebo svíci, ovšem pozor – její světlo se nesmí přímo odrážet v kouli! V místnosti by mělo být šero, aby v kouli nevznikaly odrazy a odlesky. Pozor také na blikající kurzory. Zkuste se naprosto zklidnit a soustředit, můžete si předtím i zameditovat, a upřete pozornost jakoby doprostřed koule. Přitom v duchu opakujte rootovské heslo (nevyslovujte jej však nahlas!). Neznáte-li rootovské heslo, musíte si nejprve vizuálně představit globální heslo v kombinaci se jménem vesmírné domény a až se vám zjeví rootovské heslo, můžete se vrátit zpět ke kouli a dále meditovat.

Dívejte se soustředěně, ale uvolněně. Není cílem vydržet co nejdéle bez dechu, bez hnutí nebo mrknutí – taková křečovitost naopak bude vaši snahu blokovat, snažte se jen obyčejně uvolnit a jakoby se na chvíli zapomenout, nebo hledět do koule jako „do blba“. Tento stav je velmi podobný tomu, jako když se zaseknete s vývojem programu a nepřítomně koukáte do kódu nebo do výhně ďábelské puttyny.

Někteří programátoři ještě nad křišťálovou koulí opakovaně krouží pravicí, ve které svírají myš, aby se oživila skrytá energie. Potom následuje pohyb levou rukou, aby se oživila vnímavost křišťálu. Tento mini rituál přispívá k tomu, aby se programátorova mysl pročistila a citlivěji vnímala obrazy.

Nenechte se odradit tím, že nejdřív v kouli neuvidíte třeba vůbec nic. Je potřeba dostatek praxe a hlavně trvá nějaký čas, než se nové řádky kódu v kouli správně zkompilují.  Zpočátku může trvat i několik dní nebo týdnů, než se vám začnou objevovat nějaké vize, ale zůstaňte klidní, to je normální. Každopádně by ze začátku vaše pokusy měly trvat jen pár minut, a postupem času se prodlužovat, ne však na více než 10-15 minut. Během této doby byste po pár dnech měli v kouli začít rozeznávat bílou mlhovinu, která postupně bude nabývat různých tvarů a barev až zčerná.

Černota jakoby odhalí obraz. Možná budete vidět symboly, tvary, zavináče, středníky, které musíte interpretovat. Možná, že také uvidíte pohyblivé obrázky jdoucí za sebou, jako byste sledovali film – v tom případě budete říkat, co vidíte.

Pak už záleží jen na vás, jak dokážete tyto obrazy správně rozpoznat, pochopit a interpretovat. Samozřejmě, že je nutno počítat s tím, že ze začátku se vám budou zjevovat vize ukryté hluboko ve vašem podvědomí, ať už více či méně příjemné, zapomenuté vzpomínky na realizaci různých programových kódů či vaše nenaplněné sny a touhy o vytvoření ideálního programového kódu.

Během doby si vytvoříte svůj vlastní rituál. Možná vám pomůže určitá forma meditace, která vám zkoncentruje mysl, než začnete s vlastním věštěním. Nezapomeňte také, že je možné, že v kouli zůstanou obrazy z minulého věštění. Je to dáno ještě pomalu vyprchávajícím duchem koule, jež nazýváme Gíít-ám-kéš. Zkuste tedy meditaci opakovat, přitom si stále pro sebe opakujte rootovské heslo.

Křišťál může náhle potemnět a vyjasnit se ostrým obrazem. To signalizuje, že se vám podařilo přes rootovské heslo propojit vaše podvědomí s koulí, máte správně nastavena práva na data a koule je tak připravena k tomu, aby vám zprostředkovala věštbu.

Nejčastěji se v kouli objevují oblaka, jejichž barva naznačuje různorodý význam.

 

Význam obrazů v kouli

Mraky v kouli

Bílé mraky – program se bude vyvíjet dobře

Černé mraky – programování půjde velmi ztěžka nebo skončí nezdarem před dokončením

Fialové, zelené, modré mraky – programování bude radost

Červené, oranžové, žluté – při programování budou vznikat samé záhadné chyby, opakovat se překlepy a chyby „mezi nebem a zemí“

Mraky vycházející – vše bude záležet na nastavení v konfiguraci

Mraky zapadající – nastavení nebude stačit, musí se sáhnout do jádra

Mraky plynoucí směrem doprava – duchové jsou přítomni

Mraky plynou doleva – duchové odlétli – zmizeli nebo oblaka naznačují, že by se měl programátor na chvíli vzdálit.

 

Události, které se v kouli objevují

Pokud k jejich zjevení dojde v přední části koule nebo se zdá, že se obraz přibližuje k programátorovi, jde o událost týkající se současnosti nebo blízké budoucnosti nebo znamená, že program bude již brzy dokončen.

Pokud se událost zjeví v zadní části koule nebo se zdá, že se obrazy vzdalují, projekt nebo program bude dokončen v daleké budoucnosti a nebo byl dokončen v daleké minulosti. Nebo obrazec znamená, že projekt, jehož je vize symbolem, brzy tomu, kdo se dívá, zmizí ze života.

Pokud se objeví od vás vlevo, jsou projekty skutečné či skutečně hmatatelné a odhadnout pracnost bude otázkou chvilky.

Pokud se objeví po pravici, je projekt jen hypotetický a není třeba vůbec dělat odhad pracnosti.

Touží-li programátor (ten, kdo se do koule dívá) zřít něco ze vzdálené budoucnosti, trochu se zakloní a hledí do koule zešikma.

 

Čísla v kouli symbolizují počet hodin vývoje

Modrá čísla – znamenají počet hodin, které ještě musíte na projektu strávit

Červená čísla – vyobrazují počet hodin, které musí na projektu strávit někdo další

Pokroucená čísla nebo čísla v mlze – odhad pracnosti nelze považovat za konečný

Měnící se čísla – stejně tak jak se rozpíná vesmír, bude se v čase rozpínat i odhad

Žádná čísla – opakujete si špatné rootovské heslo nebo ho neopakujete vůbec

 

Symboly v kouli symbolizují stav programu či jeho programátora

Brouk – program bude dlouho fungovat

Had – program bude mít prvky inteligentního chování

Hvězda – program bude mít velký úspěch

Koruna – programátor se díky programu stane slavným, zároveň ponese odpovědnost

Kotva – bezpečí, naděje

Lebka – program brzy zanikne, nebo se nepodaří ho obnovit ze zálohy

Leknín – přijde kreativní období

Maják – před vámi nebezpečí, ale máte naději, zálohy jsou

Maska – někdo nabourá program a napáchá škody, zálohy nejsou

Meč – dá se očekávat hádka s jiným programátorem

Oko – šťastný osud, program záhadně funguje, ale může to být jen souhra náhod

Ovoce – chystá se klon programu

Pták – pták pošle email s určitým sdělením

Srdce probodnuté dýkou – utrpení při vývoji

Váhy – spravedlnost, jedna chyba vyvolá pouze jednu další chybu

Zeměkoule – bude nutné kvůli dokončení cestovat

Žába – program bude prospěšný, nebo ho někdo okopíruje

 

Jak se o kouli starat

O kouli bychom měli náležitě pečovat, hlídat, aby se nepoškrábala, a uchovávat ji zabalenou v látce, nejlépe saténu nebo sametu. Kouli je vhodné jednou měsíčně, nejlépe za úplňku, opláchnout, a to slanou nebo octovou vodou, potřít čerstvým nebo sušeným pelyňkem a nechat ji tak půl hodiny nabít měsíčním světlem (ne přes okno!). Kouli bychom měli chránit před přímým slunečním svitem, a neměli by na ni sahat jiní lidé.

 

Co byste s koulí neměli dělat

 • Na kouli neklikejte
 • Kouli se nesnažte okopírovat, každá koule je originál
 • Kouli se neposmívejte
 • Neposmívejte se ani nikomu, kdo u koule právě medituje, snažte se být potichu
 • Nepoužívejte kouli jako lupu
 • Nepoužívejte kouli jako těžítko
 • Koule není zbraň
 • Nedávejte dvě koule vedle sebe a už vůbec nedopusťte, aby se dotýkaly
 • Nekutálejte koulí

 

Co dělat po ukončení věštění

Nevrhejte se hned do programování, vyčkejte 5 až 10 minut.

To, co jste v kouli viděli, šeptem nebo nahlas opakujte a konec každého cyklu doplňte táhlým vyslovením jména patrona programátorů „Mantis“ a to se dvěma pauzami. Vyslovujte tedy: Máá-nnn-týs – každou část slova byste měli vyslovovat přibližně dvě sekundy.

Kouli uložte zpět do obalu a postavte na bezpečné místo mimo dosah slunce.

 

Disclaimer:

Tento článek vznikl jako parafráze tohoto článku, jedná se o nadsázku, parodii a za jakékoliv pokusy v domácím či firemním prostředí neručím.

Leave a comment

Stáhněte si eBook - Jak začít s automatizací obchodních procesů
This is default text for notification bar