ÚOOÚ rozhodl, že to byl SPAM

Před několika měsíci jsem zde informoval o tom, že mi od RN přišel SPAM – konkrétně v článku Poslal pan RN SPAM či ne? Je to sice už poměrně dlouho, ale protože se SPAMy od českých subjektů začínají množit a také se mi ozývají další lidé, kteří by rádi znali výsledek tehdejšího řízení na ÚOOÚ, nenechám si tedy tuto informaci jen pro sebe. Úvodem si dovolím malé shrnutí.

Koncem minulého roku jsem dostal (nevyžádaný) email od Roberta N. Vyhodnotil jsem ho jako SPAM a napsal o tom článek. V něm jsem uvedl vše, co jsem v té době věděl. Zároveň jsem využil formuláře pro nahlášení SPAMu ÚOOÚ a SPAM řádně nahlásil.

Mezitím RN vytvořil jakousi protiváhu k tomuto článku v podobě stránky s Fakty k obvinění ze spamu a klamavé reklamy. Zcela logicky (:-) se v něm nepíše o tom, jak to nakonec dopadlo. A proto se to dozvíte zde.

Jak to bylo dál …

Zhruba po 3 týdnech od nahlášení jsem dostal emailem takovýto dopis:

 

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu ze dne 3. prosince 2004 uvádíme, že připojené sdělení odeslané dne 2. prosince 2004 z e-mailové adresy n*****@robertn*****.com je vzhledem ke svému obsahu obchodním sdělením ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to již i bez příloh samo o sobě. Z jeho šíření elektronickými prostředky lze usuzovat na porušení ustanovení § 7 citovaného zákona.

Záležitost předáváme k dalšímu šetření sekci kontrolních a správních činností Úřadu pro ochranu osobních údajů.

S pozdravem


 

Zvýraznění a vyhvězdičkování jsem provedl až při vkládání do tohoto článku. Původní email vč. přílohy naleznete přímo u autora. Pokuty za nevyžádané emaily mohou jít až do miliónů, v tomto případě, se však dal očekávat mírnější trest. Zmíměný email-spam byl poslán totiž jako Tisková zpráva (tvrdí tvůrce emailu) a to prý jen několika málo jednotlivcům. Leč byla to taková „TZ“, že obsahovala navíc prvky obchodního charakteru. Navíc zákonu je jedno, jestli byl spam poslán jednomu člověku, či deseti tisícům.

Po dalším zhruba měsíci jsem dostal od ÚOOÚ konečné rozhodnutí, cituji:

 


 

Stížnost na nevyžádané obchodní sdělení – vyrozumění o uložených opatřeních

 

K Vaší stížnosti ze dne 3. prosince 2004 na rozesílání nevyžádaného obchodního sdělení sdělujeme, že Váš podnět byl důvodný, proto bylo podnikatelskému subjektu Robert N****, L… 463/xy, K. V. uloženo přijmout opatření, která mají vést k zamezení rozesílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a tedy směřují k nastolení stavu, kdy obchodní sdělení budou v souladu s § 7 odst. 1 a 2 tohoto zákona zasílána pouze zákazníkům nebo dalším osobám, a to na základě jejich souhlasu.


 

ÚOOÚ zřejmě přihlédl k tomu, že si na RN nikdo zatím nestěžoval, rozsah provinění byl malý a tak výsledný „trest“ zmírnil na úplné minimum, jak to jen šlo. Tedy vyřešil to výstrahou. To je v tomto případě, myslím, docela dostačující. V případě firem, které otravují nevyžádanými obchodními nabídkami opakovaně, však mohou být tresty daleko tvrdší!

Závěrem

K tomu již není co dodat. Snad jen to, kéž by to takto fungovalo i v zahraničí. A vzkazuji nejen panu Jiřímu M., který mi poslal dotaz ohledně výsledku řízení, ale i všem, kteří dostali nevyžádaný email od české firmy, že se mohou také bránit.

 

 

 

 

Leave a comment

Stáhněte si eBook - Jak začít s automatizací obchodních procesů
This is default text for notification bar